Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Νομιμοποιοῦν παραθρησκευτικὲς σέκτες καὶ ἐπιτρέπουν ἵδρυση τεμένων ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜόλις χθὲς (30/3/2014) διαπιστώσαμε τὴν ὕπαρξη Σχεδίου Νόμου πρὸς διαβούλευση (δές ΕΔΩ)  μὲ τίτλο «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καὶ τῶν ἑνώσεών τους στὴν Ἑλλάδα». Παρατηρῆστε ὅτι παρὰ τὸν ἰσχυρισμό τους ὅτι ἔχει ἀναρτηθεῖ ὑποτίθεται ἀπὸ 21/3, μέχρι καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα σχόλιο. Ἡ διαβούλευση λήγει σὲ μόλις 4 ἡμέρες!


Πᾶμε νὰ δοῦμε λοιπὸν τί μᾶς ἑτοιμάζει ἡ "θρησκευόμενη" Κυβέρνηση τῆς ΝΔ μετὰ τὴν ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὴν ψήφιση μόλις χθὲς στὸ πολυνομοσχέδιο τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς γιὰ ΟΛΕΣ τὶς Κυριακές τοῦ χρόνου ἐφαρμόζοντάς την -ἀρχικὰ- σὲ 3 νομοὺς τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπισήμανση 1η: Πλέον μὲ μιὰ ἁπλὴ ἀπόφαση τοπικοῦ πρωτοδικείου, 300 ἄτομα -ποὺ μποροῦν νὰ εἶναι καὶ ὅλοι τους ἀλλοδαποὶ- μποροῦν νὰ ἱδρύουν "θρησκευτικὴ Κοινότητα". Μὲ τὴν ἐγγραφὴ στὸν βιβλίο τοῦ τοπικοῦ Πρωτοδικείου, ἡ θρησκευτικὴ κοινότητα ἔχει αὐτόματα ἐγκριθεῖ καὶ ὅπως θὰ δεῖτε παρακάτω μπορεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ νὰ....
ἱδρύει οἴκους, ἡσυχαστήρια, σχολεῖα καὶ ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς σὲ ΟΛΗ τὴν Ἑλλάδα!

Ἐπισήμανση 2η: Παρατηρῆστε ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ Ἄρθρο 2 καὶ ὁ θρησκευτικός τους λειτουργὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἀλλοδαπὸς ποὺ διαμένει νόμιμα στὴν Ἑλλάδα (πχ μὲ μιὰ ἁπλὴ-προσωρινὴ ἄδεια παραμονῆς). Συμπέρασμα: Ἀρκοῦν 300 ἰσλαμιστὲς γιὰ νὰ ἱδρύσουν ἀνεξάρτητη Ἰσλαμικὴ Κοινότητα ποὺ θὰ δραστηριοποιεῖται νόμιμα, θὰ ἱδρύει τζαμιὰ κλπ.

Ἐπισήμανση 3η:
Ὅπως διαβάζετε στὸ Ἄρθρο 9, τὰ θρησκευτικὰ αὐτὰ πρόσωπα θὰ μποροῦν νὰ ἱδρύουν ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ἐντός της Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας "εὐκτήριους οἴκους, ἡσυχαστήρια καὶ γενικότερα χώρους λατρείας":

Θὰ μποροῦν συνεπῶς νόμιμα νὰ ἱδρύουν τζαμιὰ ΣΕ ΟΛΗ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια! Ἀλλὰ καὶ σχολεῖα γιὰ Ἰσλαμιστές, κατασκηνώσεις γιὰ νὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ μακρυὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοὺς τὸν φανατισμὸ καὶ τὴ βία, ἀκόμη καὶ ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς- γιὰ νὰ μποροῦν νὰ κινητοποιοῦνται ἄμεσα σὲ Πανελλαδικὴ κλίμακα.

Ἐπισήμανση 4η:
Ταυτόχρονα, ΟΛΕΣ οἱ μέχρι σήμερα παράνομες παραθρησκευτικὲς ὁμάδες καὶ σέκτες (ἀνατολικῶν κυρίως θρησκειῶν) θὰ μποροῦν νὰ φέρουν στὴν Ἐπωνυμία τοὺς τὴν λέξη "Ἐκκλησία"(!!) παραπλανώντας ἔτσι τοὺς Ὀρθόδοξους πιστούς:
Θυμίζουμε ὅτι πρὶν λίγα χρόνια, ἀκόμη καὶ ὁ τότε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.Παπαγεωργόπουλος παραπλανήθηκε καὶ παραχώρησε -δωρεὰν μάλιστα- τὴν Δημοτικὴ βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης σὲ μιὰ τέτοια παραθρησκευτικὴ ὁμάδα: Μετὰ ἀπὸ παρέμβασή μας (πρὶν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διεξαγωγὴ τῆς ἐκδήλωσης), ὑποχρέωσαν τοὺς διοργανωτὲς νὰ πληρώσουν, δεῖτε σχετικὰ ἐδῶ καὶ ἐδῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου